قرص ظرفشویی فینیش میکروب ظروف را چند برابر می کند

در سبد؟ در طبقه پایین ماشین ظرفشویی؟ اگر به تازگی یک ماشین ظرفشویی جدید تهیه کرده اید، یا در حال تغییر از مواد شوینده برقی یا مایع به زبانه های ماشین ظرفشویی هستید، ممکن است تعجب کنید که دقیقاً یک تبلت ماشین ظرفشویی را کجا قرار دهید.

یک قرص ظرفشویی فینیش در محفظه مواد شوینده در قسمت داخلی درب ماشین ظرفشویی قرار می گیرد – همان جایی که پودر یا مایع شوینده قرار می دهید.

یک شوینده خوب در ماشین ظرفشویی به طور موثری باقیمانده های مواد غذایی، چربی زدایی را از بین می برد و ظاهری براق به جای می گذارد.

ممکن است به شکل ژل، مایع، پودر یا زبانه باشد. نوع انتخابی شما در درجه اول به ترجیح شخصی بستگی دارد، اما هنگام خرید، مقدار موجود در بسته بندی و عطر را در نظر بگیرید.

وقتی صحبت از بهترین مواد شوینده ظرفشویی می شود، فینیش کوانتوم در یک لیگ خاص خود قرار دارد. پس از خرید، یک کیسه برگه های یکبار مصرف دریافت خواهید کرد.

هر کدام از این زبانه ها دارای سه محفظه هستند و هر کدام از آن محفظه ها دارای انواع مختلفی از مواد شوینده ماشین ظرفشویی هستند. یکی از محفظه ها دارای پودر از پیش تقسیم شده، دیگری دارای ژل و آخرین دارای مایع است.

این پودر مواد غذایی گیر کرده را مالش می دهد و در تجزیه آن عمل می کند. ژل چربی ها را از بین می برد و باقی مانده ها را از بین می برد، و مایع نیروگاهی به ظروف شما کمک می کند تا به سرعت خشک شوند و در عین حال درخشندگی درخشانی به شما می دهد

. این باعث می‌شود که زبانه‌ها برای ظروف شیشه‌ای نیز در بهشت ساخته شده باشند که می‌توانند مستعد کدر شدن و لکه‌های آب باشند.