فشارسنج جیوه ای ژاپنی شما را از بیماری قلبی نجات می دهد

برای داشتن بهترین مانیتور فشار خون جیوه ای، مهم است که روی عملکرد محصول و نحوه کار با آن تمرکز کنید.

در واقع، کیفیت یک عنصر اساسی است، از سوی دیگر، دانستن نحوه استفاده از ابزار به خوبی برای تضمین نتایج بهتر نیز ضروری است.

در حقیقت فشارسنج جیوه ای ژاپنی برای استفاده حرفه ای هستند. تولید کنندگان طیف وسیعی از دستگاه های فشار خون را در بازار ارائه می دهند.

تانسیومتر جیوه ای یا فشارسنج در جعبه چوبی ارائه می شود. به عنوان نوع B مشخص شده است.

این شامل یک ستون عمودی از جیوه است که در داخل درپوش ثابت شده و ارتفاع آن بر حسب میلی متر جیوه درجه بندی می شود.

ستون توسط لوله به یک کاف کششی متصل می شود که می تواند با استفاده از گلابی مجهز به یک دستگیره باد شود.فشار خون محصول برون ده قلبی و مقاومتی است که خون هنگام عبور از رگ ها با آن مواجه می شود.

در عمل، اپراتور کاف را روی بازوی سوژه و گوشی پزشکی را روی شریان بازویی قرار می دهد. او کاف را با فشار تقریبی 200 میلی متر جیوه باد می کند و سپس با استفاده از دستگیره لامپ کاف را به تدریج خالی می کند.

وقتی اولین صداهای مربوط به عبور خون در شریان را می شنود، به ارزش فشار روی ستون جیوه توجه می کند: این فشار سیستولیک است. او همچنان به باز کردن کاف ادامه می دهد. صداها بیشتر و واضح تر می شوند.

هنگامی که آنها ناپدید می شوند، گواهی بر عبور آسان خون در شریان، او مقدار فشار دیاستولیک را به دست می آورد.تانسیومتر امکان ارزیابی این فشار را بر حسب میلی متر جیوه می دهد.

دو عدد مربوط به فشار سیستولیک (حداکثر مقدار) و دیاستولیک (مقدار حداقل) را می دهد. در بزرگسالان، ما از فشار خون بالای 140/85 میلی متر جیوه در حالت خوابیده و در حالت استراحت صحبت می کنیم.

فشار خون سیستولیک با افزایش سن به دلیل از دست دادن انعطاف پذیری دستگاه عروقی از نظر فیزیولوژیکی افزایش می یابد.